Felhasználói feltételek

Mielőtt felkeresné honlapunkat és megfontolná az itt elérhető szolgáltatások igénybevételét, kérjük, hogy szánjon pár pillanatot a honlaphoz való hozzáférést és annak használatát rögzítő felhasználói feltételekre vonatkozó megállapodás („Megállapodás”) tartalmának megismerésére. A honlap felhasználóként vagy regisztrált felhasználóként történő felkeresésével és használatával (az azon elérhető tartalmakat és funkciókat is beleértve) Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Megállapodás rendelkezéseit.

 

Amennyiben nem ért egyet a Megállapodás tartalmával, kérjük, hogy ne lépjen tovább a honlapra. A honlap felkeresésével és használatával Ön a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeket is elfogadja, amelyek szerint gyűjtjük, tároljuk, használjuk, megosztjuk és védjük azokat a személyes jellegű információkat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsát.

 

Honlapunk bárki számára elérhető, azonban az OncoLogic számára nem kívánatos, hogy a honlap bármely részét 18 év alatti személyek látogassák és használják . Amennyiben a honlapot regisztrált felhasználóként kívánja felhasználni, úgy meg kell erősítenie, hogy legalább 18. életévét betöltötte és valamennyi olyan feltételnek, előírásnak és kötelezettségnek megfelel, melyet jelen Megállapodás, az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint az egészségügyi szolgáltatási szerződések tartalmaznak.

 

Az Oncologic Korlátozott Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-320760, székhely 1117 Budapest, Neumann János utca 1.) a tulajdonosa és fenntartója a […] honlapnak és minden olyan jelenlegi és jövőbeni honlapnak, melyeket a jelen megállapodás amely jelen megállapodásra hivatkozik, a honlap(ok) mobil verziójának, továbbá tulajdonosa vagy jogszerű felhasználója valamennyi alapul fekvő szoftvernek (együttesen “Honlap”),. A Honlap teljes tartalma körében – ettől eltérő hivatkozás hiányában   az „Oncologic Kft.”, „OncoLogic”, a „Társaság” kifejezések, valamint a többes szám első személy használata egyaránt az OncoLogic Korlátozott Felelősségű Társaságot jelölik.

 

A Honlapon szereplő szöveges tartalom és képi megjelenítés kizárólagos jogosultja teljes körben az OncoLogic. A Honlapon megjelenített nevek, kereskedelmi nevek, védjegyek (így különösen az „OncoLogic”, „IBM”, „Watson”, „Watson Health”) használatára kizárólag az OncoLogic és/vagy az IBM jogosult.

 

A jelen Megállapodás nem keletkeztet semmiféle védjegyjogi vagy szerzői jogi felhasználási jogosultságot.

 

A Honlapról az alábbi feltételek mellett nyomtathatók, tölthetők le anyagok a harmadik felek jogosultsága alatt álló stockképek (így különösen fotók) kivételével:

  • a felhasználás kizárólag személyes vagy oktatási célokat szolgálhat, nem forgalmazható, értékesíthető vagy terjeszthető haszonszerzési céllal;
  • a Honlapon elérhető dokumentumok és kapcsolódó képi megjelenítések semmilyen módon nem változtathatók meg;
  • a Honlapon található képi megjelenítések nem választhatók le és használhatók a kapcsolódó szövegtől elválasztva;
  • valamennyi felhasználásnak tartalmaznia kell az Oncologic Kft.-re, mint forrásra, történő hivatkozást;
  • a Honlapon elérhető bármely anyag felhasználása kizárólag az itt leírt feltételek szerint történhet, bármely ettől eltérő felhasználáshoz az OncoLogic Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

 

Az alábbi feltételek betartásával Ön belinkelheti Honlapunkat:

  • a hivatkozás tisztességes, jogszerű legyen és ne sértse vagy használja ki visszaélésszerűen jóhírnevünket;
  • előzetes írásbeli jóváhagyásunk hiányában a link semmilyen módon nem sugallhatja, hogy a felhasználó és közöttünk bármilyen együttműködés, jóváhagyás vagy minket érintő kötelezettség jött létre;
  • az OncoLogic előzetes kifejezett hozzájárulásának hiányában az OncoLogic vagy az IBM logója vagy védjegyei nem használhatók;
  • az OncoLogic vagy az IBM termékei vagy szolgáltatásai vonatkozásában nem jeleníthető meg hamis, félrevezető vagy pontatlan információ.

 

A Honlapon elérhető információk és anyagok kizárólag az általános jellegű tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek szakmai jellegű jogi, orvosi tanácsnak vagy bármely más szakmai tanácsnak. Kérjük, mielőtt bármilyen döntést hozna ezek alapján, a konkrét problémát érintő tanácsért közvetlenül vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Amennyiben a Honlapot regisztrált felhasználóként használja, kizárólag Ön felelős felhasználói fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért és az Ön által használt számítógéphez történő hozzáférés megfelelő korlátozásáért és így Ön felel minden olyan eseményért, amely felhasználói fiókjának vagy jelszavának felhasználásával történik. Az OncoLogic nem felel azon kiadásokért és károkért, melyek abból adódóan keletkeznek, hogy Ön elmulasztotta fenntartani felhasználói fiókjának titkosságát. Ön felel továbbá azért, hogy mindazon információ, amelyet Honlapunkon szolgáltat valós, aktuális és teljes legyen. A regisztrációval összefüggésben megadott valamennyi információt Adatkezelési Tájékoztatónknak megfelelően kezelünk, és ott leírtaknak megfelelő módon járhatunk el ezen információkkal összefüggő bármely tevékenységünk során.

 

A Honlap tartalmának egyes részei korlátozás alá eshetnek és ennél fogva csak regisztrált felhasználók számára elérhetők.

 

Regisztrált felhasználóként Ön nem jogosult átadni felhasználói jogosultságát más személyeknek. Amennyiben Ön a Honlapot más személy nevében eljárva keresi fel és használja, köteles megfelelően igazolni, hogy erre megfelelő meghatalmazással rendelkezik. Haladéktalanul köteles értesíteni az OncoLogicot, amennyiben felhasználói nevének vagy jelszavának jogosulatlan használatát észleli, vagy bármely más biztonsági probléma tudomására jut.

 

Az OncoLogic mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap tartalma minden lényeges kérdésben friss, igaz és pontos legyen. Az OncoLogic nem felel a Honlappal összefüggésben keletkező károkért. Nem szavatoljuk, hogy a Honlap működése hibátlan, zavartalan és késedelemtől mentes. Az OncoLogic mindent megtesz a Honlap vírusmentes működéséért, azonban ezt teljes körben nem tudjuk szavatolni és arra a valószínűtlen esetre, ha a Honlap vírust tartalmaz, felelősséget nem áll módunkban vállalni.

 

A Honlap harmadik fél honlapokra („külső honlapok”) vonatkozó hiperlinkeket tartalmazhat. Az OncoLogic nem vállal felelősséget a külső honlapokon szereplő információk pontosságáért és azok forrásaiért.

 

A Honlapunkon keresztül elérhető külső honlapok tartalma szintén védjegyjogi és szerzői jogi védelem alatt állhat, erre tekintettel javasoljuk az érintett honlapok felhasználási feltételeinek előzetes tanulmányozását.

 

Az OncoLogic fenntartja a jogot, hogy beazonosítsa, kövesse és a megfelelő hatóságok vagy a rendőrség tudomására hozza azon személyek kilétét, akikkel szemben az a gyanú merül fel, hogy a Honlapon keresztük engedély nélkül kísérelnek meg hozzáférni az OncoLogic számítógépes rendszeréhez és forrásaihoz.

 

Az OncoLogic által közreadott Honlap felhasználói feltételeire vonatkozó Megállapodásra a magyar jog irányadó. Amennyiben a Megállapodás bármely része jogszerűtlennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, végrehajthatóságát nem érinti.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A sütikről bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat. Elfogadás esetén jóváhagyja az Adatkezelési tájékoztatót, illetve a sütik használatát.